Terapia ruchowa

admin śr., 04/11/2015 - 18:14

Terapia  ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz przywracanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.

W naszej Placówce w trakcie terapii wykorzystujemy różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując je indywidualnie do dziecka. Rodzice bądź opiekunowie również dostają wskazówki do pracy w domu, dzięki czemu efekt terapeutyczny osiągnięty na zajęciach jest jeszcze lepszy.

W terapii ruchowej kładziemy nacisk na:

-naukę prawidłowych wzorców ruchowych i wdrożenie ich do czynności życia codziennego,
-normalizację napięcia mięśniowego,
-odtworzenie siły mięśniowej i zakresu ruchu,
-dostosowanie pomocy ortopedycznych,
-trening równowagi i orientacji w przestrzeni,
-korekcję postawy.

Dla kogo terapia ruchowa?

-dla dzieci z wadami postawy oraz wadami stóp,
-z problemami neurologicznymi ( m.in. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami genetycznymi),
-z problemami rozwojowymi,
-ze schorzeniami ortopedycznymi, po przebytych urazach bądź złamaniach.

Specjalistyczne metody wykorzystywane w terapii  ruchowej:

Informujemy także, iż dzieci objęte zajęciami rehabilitacyjnymi mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii na zlecenie lekarza- konsultanta pracującego w Placówce. Sprzęt jest udostępniany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Na spotkanie należy zabrać ze sobą wygodny, nie krepujący ruchów strój sportowy. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń są stany infekcyjne.

Terapię ruchową w Placówce prowadzą: mgr Monika Siedlarz- Plebanek, mgr Piotr Łazarz, mgr Małgorzata Indra- Stachnik oraz Renata Składanowska- Żyła.

Korekcja wad postawy

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej mają na celu zniwelowaniu i przeciwdziałaniu powstawaniu wad postawy. Wady postawy to między innymi: plecy okrągłe (odstające łopatki), skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa), a także wady kończyn dolnych t.j. kolana koślawe, szpotawe, oraz płaskostopie.

Zajęcia w naszej placówce prowadzone są w systemie ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Każde zajęcia indywidualne są dopasowywane do potrzeb i możliwości godzinowych pacjentów i terapeuty. Zajęcia grupowe odbywają się niezmiennie od wtorku do piątku o godz. 15.00 a w okresach wakacji, świąt, i ferii o godz. 12.00. Korekta wad postawy to nie tylko zajęcia prowadzone w naszej placówce, ale też zestaw ćwiczeń domowych, które pacjent otrzymuje na pierwszych zajęciach w formie pisemnej, wraz z przeprowadzonym objaśnieniem do wykonywania ich w warunkach domowych.

Zajęcia w naszej Placówce odbywają się również w systemie grupowym z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa. Pozwala on na skorygowanie linii kręgosłupa za pomocą  grawitacji (zwis ciała głową w dół lub kończynami dolnymi), oraz przeciwdziałając sile grawitacji na min. na ławce skośnej. System korekcji wad postawy zapewnia różnorodność ćwiczeń, a także pozwala na pracę grupową z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ponieważ zbyt duża ilość dzieci i młodzieży, która powinna uczestniczyć w zajęciach rehabilitacji ruchowej nie pozwala na pracę terapeuty tylko z jednym pacjentem. Synkopa jest dobrym rozwiązaniem tegoż problemu. Każdy pacjent ma dostosowane ćwiczenia do swojej wady postawy, które systematycznie powtarzając wzmacnia mięśnie i koryguje swoją wadę. Synkopa jest sprzętem wymagającym systematyczności, a także chęci młodego człowieka do korzystania z niego. Zajęcia polegają na wykonywaniu serii  ćwiczebnych na każdej stacji lub na rozwiązaniu czasowym (czas na danej stacji to min. 5 minut. Zajęcia na Synkopie odbywają się cały tydzień z wyłączeniem poniedziałku, o godz.15.00, a wszelkie zmiany są na bieżąco ogłaszane.

Zasady panujące w ośrodku zobowiązują pacjenta, oraz jego opiekunów prawnych do regularnego uczęszczania. W razie niedyspozycji pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o jego nieobecności telefonicznie lub osobiście. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni pacjent zostaje skreślony z listy. Istnieje możliwość powrotu na zajęcia po przeprowadzonych konsultacjach lekarskich z naszym lekarzem prowadzącym. Terapia dzieci i młodzieży prowadzona jest z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa.

Zajęcia korekcyjne to długotrwały proces na który składa się praca pacjenta i jego rodziców, zaangażowanie i systematyczność, oraz praca wykwalifikowanego terapeuty. Nasza Placówka elastycznie i indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta począwszy od niemowląt a kończąc na dzieciach do 16 roku życia bez orzeczenia o niepełnosprawności, a także do 18 roku jeśli pacjent przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Specjalistą od korekcji wad postawy w Placówce jest mgr Małgorzata Indra- Stachnik.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp i kończyn dolnych u dzieci

 

Autorką tej metody jest Barbara Zukunft- Huber, która dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi odkryła wiele prawidłowości dotyczących rozwoju kończyn dolnych. Opracowała własną strategię terapeutyczną, która uwzględnia naturalny i fizjologiczny proces kształtowania się stóp niemowlęcia bez ograniczania jego spontanicznej aktywności.

Metoda ta traktuje wady stóp nie jako problem lokalny, ale zaburzenie dotyczące całego ciała. Wady stóp mogą bowiem wynikać np. z niewłaściwego rozwoju stawów biodrowych, z asymetrii w ułożeniu ciała dziecka czy też z zaburzeń o podłożu neurologicznym. W taki sam sposób wrodzona wada stopy może zaburzać funkcjonowanie pozostałych elementów ciała.

W metodzie tej stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, które mają za zadanie zobrazować problem oraz pozwalają mierzyć efektywność terapii. Ważna jest systematyczność działań prowadzonych w domu przez rodziców, którzy poinstruowani przez fizjoterapeutę wykonują odpowiednie mobilizacje w obrębie konkretnych stawów. Efekt każdorazowej sesji terapeutycznej utrwala się zwykle za pomocą czynnościowego bandażowania.

Im wcześniej wprowadzi się konkretne działania, tym, szybciej będzie można obserwować pozytywne efekty. Terapia ta na pewno wymaga sporo zaangażowania i poświęcenia, ale niejednokrotnie można dzięki jej zastosowaniu uniknąć procedur operacyjnych i opatrunków gipsowych, które hamują naturalną aktywność stóp, prowadzą do osłabienia mięśni, usztywnienie stawów i rogowacenia skóry.

Metodą tą w Placówce pracuje Renata Składanowska- Żyła.