Terapia ruchowa

admin śr., 04/11/2015 - 18:14

Terapia  ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz przywracanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.

W naszej Placówce w trakcie terapii wykorzystujemy różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując je indywidualnie do dziecka. Rodzice bądź opiekunowie również dostają wskazówki do pracy w domu, dzięki czemu efekt terapeutyczny osiągnięty na zajęciach jest jeszcze lepszy.

W terapii ruchowej kładziemy nacisk na:

-naukę prawidłowych wzorców ruchowych i wdrożenie ich do czynności życia codziennego,
-normalizację napięcia mięśniowego,
-odtworzenie siły mięśniowej i zakresu ruchu,
-dostosowanie pomocy ortopedycznych,
-trening równowagi i orientacji w przestrzeni,
-korekcję postawy.

Dla kogo terapia ruchowa?

-dla dzieci z wadami postawy oraz wadami stóp,
-z problemami neurologicznymi ( m.in. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami genetycznymi),
-z problemami rozwojowymi,
-ze schorzeniami ortopedycznymi, po przebytych urazach bądź złamaniach.

Specjalistyczne metody wykorzystywane w terapii  ruchowej:

Informujemy także, iż dzieci objęte zajęciami rehabilitacyjnymi mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu do fizykoterapii na zlecenie lekarza- konsultanta pracującego w Placówce. Sprzęt jest udostępniany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Na spotkanie należy zabrać ze sobą wygodny, nie krepujący ruchów strój sportowy. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń są stany infekcyjne.

Terapię ruchową w Placówce prowadzą: mgr Monika Siedlarz- Plebanek, mgr Piotr Łazarz, mgr Małgorzata Indra- Stachnik oraz Renata Składanowska- Żyła.

Korekcja wad postawy

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej mają na celu zniwelowaniu i przeciwdziałaniu powstawaniu wad postawy. Wady postawy to między innymi: plecy okrągłe (odstające łopatki), skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa), a także wady kończyn dolnych t.j. kolana koślawe, szpotawe, oraz płaskostopie.

Zajęcia w naszej placówce prowadzone są w systemie ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Każde zajęcia indywidualne są dopasowywane do potrzeb i możliwości godzinowych pacjentów i terapeuty. Zajęcia grupowe odbywają się niezmiennie od wtorku do piątku o godz. 15.00 a w okresach wakacji, świąt, i ferii o godz. 12.00. Korekta wad postawy to nie tylko zajęcia prowadzone w naszej placówce, ale też zestaw ćwiczeń domowych, które pacjent otrzymuje na pierwszych zajęciach w formie pisemnej, wraz z przeprowadzonym objaśnieniem do wykonywania ich w warunkach domowych.

Zajęcia w naszej Placówce odbywają się również w systemie grupowym z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa. Pozwala on na skorygowanie linii kręgosłupa za pomocą  grawitacji (zwis ciała głową w dół lub kończynami dolnymi), oraz przeciwdziałając sile grawitacji na min. na ławce skośnej. System korekcji wad postawy zapewnia różnorodność ćwiczeń, a także pozwala na pracę grupową z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ponieważ zbyt duża ilość dzieci i młodzieży, która powinna uczestniczyć w zajęciach rehabilitacji ruchowej nie pozwala na pracę terapeuty tylko z jednym pacjentem. Synkopa jest dobrym rozwiązaniem tegoż problemu. Każdy pacjent ma dostosowane ćwiczenia do swojej wady postawy, które systematycznie powtarzając wzmacnia mięśnie i koryguje swoją wadę. Synkopa jest sprzętem wymagającym systematyczności, a także chęci młodego człowieka do korzystania z niego. Zajęcia polegają na wykonywaniu serii  ćwiczebnych na każdej stacji lub na rozwiązaniu czasowym (czas na danej stacji to min. 5 minut. Zajęcia na Synkopie odbywają się cały tydzień z wyłączeniem poniedziałku, o godz.15.00, a wszelkie zmiany są na bieżąco ogłaszane.

Zasady panujące w ośrodku zobowiązują pacjenta, oraz jego opiekunów prawnych do regularnego uczęszczania. W razie niedyspozycji pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o jego nieobecności telefonicznie lub osobiście. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni pacjent zostaje skreślony z listy. Istnieje możliwość powrotu na zajęcia po przeprowadzonych konsultacjach lekarskich z naszym lekarzem prowadzącym. Terapia dzieci i młodzieży prowadzona jest z wykorzystaniem sprzętu o nazwie Synkopa.

Zajęcia korekcyjne to długotrwały proces na który składa się praca pacjenta i jego rodziców, zaangażowanie i systematyczność, oraz praca wykwalifikowanego terapeuty. Nasza Placówka elastycznie i indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta począwszy od niemowląt a kończąc na dzieciach do 16 roku życia bez orzeczenia o niepełnosprawności, a także do 18 roku jeśli pacjent przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Specjalistą od korekcji wad postawy w Placówce jest mgr Małgorzata Indra- Stachnik.