Instytucje, placówki, organizacje, o których warto wiedzieć:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Parkowa 28; 39-200 Dębica
Telefon/faks: (014) 670 24 60
Strona www: http://www.poradniadebica.pl/
Adres e-mail: poradniappd@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy
ul. Gawrzyłowska 31, 39-200 Dębica,
Telefon/fax: 14 670 33 42,
Strona www: http://www.oik.debica.pl
Adres e-mail: oik@oik.debica.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
Telefon/fax: 14 680 31 21,
Strona www: http://www.powiatdebicki.pl/PCPR/
Adres e-mail: pdebica@rzeszow.uw.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 681 35 90,
Strona www: http://www.mops-debica.pl
Adres e-mail: biuro@mops-debica.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
ul. Chłodnicza 20, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 670 63 99, Fax: 14 670 63 19
Strona www: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl
Adres e-mail: debica@podkarpacka.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Dębicy
ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 680 76 00, Fax: 14 680 76 27,
Strona www: http://www.debica.sr.gov.pl
Adres e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Dębicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 680 31 23, fax: 14 680 31 36,
Strona www: http://www.powiatdebicki.pl
Adres e-mail: info@powiatdebicki.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-218 Straszęcin 295,
Telefon: 14 680 36 20,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów,
Telefon: 17 861 16 40, Fax: 17 861 17 44,
Adres e-mail: wotu@pro.onet.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica,
Telefon: 14 6703621 fax: 14 6702849,
Adres e-mail: info@zoz-debica.bazy.pl
Strona www: www.zoz-debica.bazy.pl

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Targowa 9A, 35-959 Rzeszów,
Telefon: 017 852 86 48,
Adres e-mail: rzeszow@wolontariat.org.pl
Strona www: www.karan.pl

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Matejki 22, 39 - 200 Dębica
Tel./fax. (0-14) 6 778 598
Strona www: http://www.zssdebica.edu.pl/
Adres e-mail: zss-debica@oswiata.org.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej
ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
Tel./fax 014 68-12-603
Strona www: http://spi11debica.webd.pl/
Adres e-mail: sekretariat@spi11debica.com

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne
ul. Konarskiego 14, 39-200 Dębica
Telefon: 14 6813 168
Strona www: http://dwojka-debica.pl/
Adres e- mail: mp2integracja@gmail.com

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne
ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica
Telefon: (14) 670 36 82
Strona www: http://ochronka.siostry.net/
Adres e-mail: ochronka@siostry.net

Niepubliczne Przedszkole „Ukryty Dar” dla dzieci z autyzmem
ul. Strażacka 5, 39-200 Dębica
Telefon: 791 132 080
Strona www: http://www.ukrytydar.pl
Adres e-mail: kontakt@ukrytydar.pl

Effatha, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem
ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków
Tel/fax: (12) 357 40 51, 734 424 051
Strona www: http://autyzm.krakow.pl/
Adres e-mail: poradnia@autyzm.krakow.pl

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków (budynek Szkoły Podstawowej nr.104, drugie piętro)
Tel./fax: (0-12) 642-27-90
Strona www: http://pstb.org/index.php
Adres e-mail: biuro@pstb.org

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów
Telefon:: 17 85 200 51, 665 721 148
Strona www: http://www.adhd.rzeszow.pl/
Adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 21 (funkcjonują w nim: Poradnia Genetyczna, Poradnia Autyzmu Dzieci, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży)
Strona www: http://www.spzoz1.rzeszow.pl/ps1.html
Na stronie internetowej podane są dokładne dane kontaktowe do poszczególnych Poradni.

COGITO Centrum Diagnozy i Terapii
Ul. Instalatorów 3 w Rzeszowie
Telefon: 506-852-612
Strona www: http://www.cogito.rzeszow.pl/
Adres e-mail: kontakt@cogito.rzeszow.pl