Skontaktuj się z nami:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. Parkowa 28 (V piętro); 39-200 Dębica
Tel./fax: 14 68 03 173 (Sekretariat czynny od godziny 8:00 do 15:30.)
Adres e-mail: osreh@interia.pl
Strona internetowa: http://www.spndebica.pl/?q=placowka
Nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/specjalistycznaplacowka.debica
Wskazówki dojazdu: https://www.google.pl/maps/place/Plac%C3%B3wka+Wsparcia+Dziennego/

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
ul. Sportowa 28; 39-200 Dębica
KRS 0000019024 Nasz nr konta: PBS Dębica 69 8642 1139 2013 3910 5965 0001
Telefon: 14 68 12 777
Strona internetowa: http://www.spndebica.pl/node/28
Nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/spnzmpdz
Wskazówki dojazdu: https://www.google.pl/maps/place/Stowarzyszenie+Pomocy+Niepe%C5%82nospra...
Sprawdź też: https://fanimani.pl/stowarzyszenie-pomocy-niepelnosprawnym-z-mozgowym-po...