Aktualna ocena rozwoju dziecka w zależności od posiadanej dysfunkcji (konsultacje lekarskie).

Zapisy dzieci na poszczególne zajęcia w Placówce odbywają się za pośrednictwem konsultacji lekarskich, na których zespół specjalistów ocenia aktualne potrzeby dziecka. Ocena rozwoju dziecka dokonywana jest przez zespół specjalistów:

  • lekarza pediatrę, specjalistę w zakresie rehabilitacji

  • rehabilitanta/tów

  • psychologa.

W miarę potrzeb uczestniczyć w zespole może także pedagog, logopeda lub inny specjalista z Placówki.

Zapisy na konsultacje przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie. Przy pierwszej wizycie w Placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty wystawione do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka (szczególnie w wypadku młodszych dzieci) oraz posiadaną już dokumentację medyczną, psychologiczną itp. (jeżeli dziecko taką posiada; dotyczy to szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami). Podczas konsultacji rodzicowi przekazywana jest decyzja co do proponowanych form pomocy dziecku. Również dzieci uczęszczające do Placówki regularnie powinny uczestniczyć w konsultacjach lekarskich, na których odbywa się aktualna ocena rozwoju dziecka.

Wskazania do zapisania się na konsultacje:

  • objęcie dziecka pomocą specjalistów na terenie Placówki,

  • okresowa kontrola postępów dziecka, na prośbę rehabilitanta lub rodzica,

  • zabiegi, operacje, leczenie szpitalne; konieczność zaopatrzenia w nowy sprzęt ortopedyczny, 

  • pogorszenie się stanu zdrowia dziecka,

  • chęć zapisania się na dodatkowe zajęcia terapeutyczne w Placówce,

  • długa nieobecność na zajęciach w Placówce.

Jeżeli dziecko uczęszcza już do Placówki, nie jest konieczne skierowanie od lekarza. Spotkania zespołu odbywają się raz w tygodniu, w środy od godziny 8:00 do 10:00 w sali 515.