Zajęcia grupowe

admin śr., 04/11/2015 - 17:40
Dzień Godzina Grupa Sala Prowadzący
wtorek 8:00 Grupa terapeutyczna "Razem możemy więcej" s.516 mgr Karolina Świerk- Kędzior
czwartek 8:15, 9:00 Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne s.528 mgr Karolina Świerk- Kędzior, Renata Składanowska- Żyła
piątek 8:15; 9:10 Zajęcia terapii muzyką z elementami rytmiki s.529 mgr Renata Żabicka, mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg
wtorek- piątek 15:00-16:00 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej s.527 mgr Małgorzata Indra- Stachnik

Zajęcia Ruchu Rozwijającego.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system ruchowych aktywności, zbudowany w odparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Jest on przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego, lecz możliwości jego stosowania są znacznie szersze. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego. Szczególny nacisk kładzie się na wyrównywanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie. W trakcie zajęć dzieci, podobnie jak podczas spontanicznej zabawy, poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu nie obawiają się odkrywać nowych możliwości swojego ciała oraz nawiązywać relacji z innymi osobami.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj grupowo i mają formę pracy w parach. Z reguły dzieci pracują z rodzicami, możliwe jest także prowadzenie zajęć dla grupy, w której same dzieci są dla siebie partnerami. Na zajęciach obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój (zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka).

Zajęcia Sensoplastyki

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.

Więcej na www.inkubatorinspiracji.pl.

Na zajęciach wymagany jest zmienny strój dla dziecka i opiekuna oraz ręcznik (często po zajęciach potrzebna jest kąpiel).

Zajęcia muzykoterapii z elementami rytmiki

Muzykoterapią mogą być objęte zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne, przy czym w przypadku tych drugich, nacisk kładzie się na realizację dodatkowych celów, zgodnych z potrzebami danego dziecka.  Muzykoterapię z powodzeniem stosują specjaliści i pedagodzy w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z różnego typu zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi umysłowo, a także u dzieci z zaburzeniami zachowania czy ADHD, których w naszych przedszkolach i szkołach jest coraz więcej. Zajęcia muzykoterapeutyczne pomagają bowiem zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie agresywnego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego, bojaźliwego. Dzięki temu można wyeliminować zachowania stwarzające problemy w grupie rówieśników.

Muzykoterapia pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości z zakresu percepcji słuchowej lub wzrokowej, motoryki i orientacji wzrokowo-słuchowej oraz ich eliminowanie dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń. Zajęcia muzykoterapeutyczne są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom
i czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji. Rozwija pamięć i spostrzegawczość. Zaleca się ją dzieciom mającym trudności z lateralizacją  i orientacją przestrzenną.

Głównym celem działań muzykoterapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym jest:

 • usprawnianie motoryczne,
 • stymulacja efektywności pracy umysłowej, poznawczej, rozwoju zmysłów, koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej,
 • działanie pobudzające rozwój poczucia estetyki,
 • rozwój twórczy i emocjonalny, który dzięki łączeniu muzyki, plastyki i poezji, pozwala w pełni wykorzystać potencjał małego człowieka,
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby dzieci, jaką jest zabawa; zachęcanie do aktywnego muzykowania, śpiewu, gry na instrumentach,
 • umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej, wokalnej i uczuciowej,
 • rozładowanie napięć emocjonalnych,
 • zwiększanie wiary we własne możliwości i poprawa samooceny,
 • odblokowywanie uczuć i ujawnianie emocji czy napięć,
 • rozładowanie i odreagowanie różnorodnych negatywnych emocji oraz rozwijanie emocji pozytywnych,
 • uspokojenie, rozluźnienie, stan relaksu lub pobudzenia,
 • pomoc w pozbywaniu się stresu,
 • wyciszanie agresji,
 • nauka komunikacji interpersonalnej.

W Placówce zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzi mgr Renata Żabicka oraz mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg.

Masaż Shantala

Masaż Shantala nie jest masażem rehabilitacyjnym i może go wykonywać każdy rodzic – to prosta sztuka, która wpływa korzystnie na rozwój dziecka.

Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest stosunkowo prosta do nauczenia.

Ten codzienny rytuał nie tylko wycisza dziecko i sprawia, że lepiej ono zasypiai spokojniej śpi, to również doskonały sposób na pogłębianie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Masaż wpływa na tkankę skórną i oporność dziecka, ułatwia także oddychanie skórne, poprawia krążenie krwi, poprawia również pracę gruczołów łojowych i potowych. Dzięki masowaniu dzieci lepiej poznają swoje ciało, kształtuje się również świadomość ciała, ponad to dzieci zaczynają rozumieć czym jest dotyk dobry od tego „niewłaściwego".

W trakcie masowania poprawiamy perystaltykę jelit, masaż Shantala jest więc doskonały dla dzieci z częstymi kolkami, udrażnia również nosek, dotlenia tkankę mięśniową, uspokaja i wycisza.

Regularne masowanie dziecka codziennie albo co najmniej 3-4 razy w tygodniu daje następujące korzyści:

Dla niemowlęcia lub dziecka:

 • pomaga w uregulowaniu snu,
 • poprawia trawienie,
 • wycisza, uspokaja,
 • podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
 • poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,
 • podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.

Dla rodzica lub osoby wykonującej masaż:

 • poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,
 • uspokaja,
 • łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek,
 • wzmaga oraz poprawia więź z dzieckiem,
 • pomaga w zrozumieniu dziecka, tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.

Zajęcia mazażu Shantala w Placówce prowadzi Renata Składanowska- Żyła.

Grupa terapeutyczna „Razem możemy więcej”

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, przeznaczone są dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, łączą ze sobą ćwiczenia ruchowe, stolikowe oraz relaksacyjne. W ramach ćwiczeń dzieci mają możliwość swobodnego wyrażania emocji oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Uczą się rozpoznawania uczuć swoich oraz innych osób i prawidłowego reagowania na nie. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie współpracy pomiędzy dziećmi oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby . Uczestnicy zajęć poznają także sposoby relaksacji, które mogą wykorzystać w życiu codziennym.

W zależności od wieku uczestników oraz charakterystyki grupy zajęcia prowadzone są przy udziale rodziców lub tylko z dziećmi. Szczegółowa tematyka zajęć dobierana jest do potrzeb poszczególnych grup dzieci. Zapisy na zajęcia grupowe odbywają się po indywidualnej, wstępnej diagnozie psychologicznej dziecka. Obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój.